Maturita

Přečtěte si Novinky v konání maturitní zkoušky 2019 a Maturitní zpravodaj.

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura 
2. cizí jazyk 
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

 

Společná část maturitní zkoušky

Bližší informace a ukázky jsou na webu www.novamaturita.cz. Doporučujeme maturantům pečlivě prostudovat tyto stránky s ukázkami pracovních listů. 

Platná legislativa vyžaduje, aby byl stanoven a zveřejněn seznam literárních děl - seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2018/2019. Žáci si ze zveřejněného seznamu vybírají dle Pravidel pro výběr v souladu s katalogem požadavků.  Dle Pravidel pro výběr vybírá žák 20 literárních děl:

  1. Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla

  2. Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla

  3. Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 díla

  4. Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl

  5. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama

  6. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora

Žáci odevzdají seznam literárních děl do 31. 3. 2019 pedagogovi předmětu Jazyk český. Žák, který seznam do stanoveného termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celé nabídky děl.

Profilová část maturitní zkoušky

Žáci skládají další tři zkoušky z předmětů Technologie, Dějiny výtvarné kultury a Praktickou zkoušku. O formě a nabídce rozhoduje ředitel střední školy. Zkoušky mohou být obecně ústní, písemné, praktické a přípustná je rovněž forma obhajoby maturitní práce, popř. kombinace těchto forem.

Profilová část maturitní zkoušky

Termíny zkoušek:

Praktické zkoušky:                  25. 3. - 26. 4. 2019

Instalace maturitních prácí:  6. 5. - 10. 5. 2019

Svatý týden:                             13. 5. - 17. 5. 2019

Ústní zkoušky:                         20. 5. - 24. 5. 2019

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava