Maturita

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2020

8.4.2020                 Písemná práce z Českého jazyka a literatury

29.4.2020               Odevzdání obhajob maturitních prací

30.4.2020               Písemná práce z Anglického jazyka

30.4.2020               Ukončení pololetí 4. ročníku, předání vysvědčení

4.5.2020                 Didaktický test Anglický jazyk

5.5.2020                 Didaktický test Český jazyk a literatura

4.-7.5.2020            Dokončení a instalace maturitních prací

11.-15.5.2020        Svatý týden

18.-22.5.2020        Ústní maturitní zkoušky     

 

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ŠKOLNÍ ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019/2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 – 3 povinné zkoušky - stanovuje RVP / ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazykmatematika max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitel školy


Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. 

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. U komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk) platí, že koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl.

Neúspěšné pokusy se počítají za celou komplexní zkoušku, nikoliv za její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části (např. u didaktického testu) tedy znamená vyčerpání jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Bližší informace a ukázky jsou na webu https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zy.adani-z-predchozich-obdobi. Doporučujeme maturantům pečlivě prostudovat tyto stránky s ukázkami pracovních listů. 

 

Platná legislativa vyžaduje, aby byl stanoven a zveřejněn seznam literárních děl - seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2019/2020.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce v rámci minimálních počtů děl

Minimální počet literárních děl ve školním seznamu

60

Celkový počet literárních děl v žákovském seznamu

20

Světová a česká literatura do konce 18. Století

2

Světová a česká literatura 19. století

3

Světová literatura 20. a 21. století

4

Česká literatura 20. a 21. století 5
Další pravidla:
  1. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama, tzn. 2x prozaické dílo, 2x básnické dílo, 2x dramatické dílo.
  2. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla jednoho autora.
 

 

Žáci odevzdají seznam literárních děl do 31. 3. 2020 pedagogovi předmětu Jazyk český v této tabulce - Tabulka vybraných literárních děl. Žák, který seznam do stanoveného termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celé nabídky děl.

Profilová část maturitní zkoušky

Žáci skládají další tři zkoušky z předmětů Technologie, Dějiny výtvarné kultury a Praktickou zkoušku. O formě a nabídce rozhoduje ředitel střední školy. Zkoušky mohou být obecně ústní, písemné, praktické a přípustná je rovněž forma obhajoby maturitní práce, popř. kombinace těchto forem.

Profilová část maturitní zkoušky

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava