Maturita

Absolventi, ať se vám daří!

V pátek 31. května se konalo na zahradě školy slavnostní vyřazení maturantů školního roku 2018/2019. Po slavnostním zahájení převzali letošní absolventi z rukou ředitele Ing. Jaroslava Prokopa a  třídního učitele Ing. Marka Břusky svá maturitní vysvědčení. Následovano předání Europassů mobiity osmi žákům školy, kteří se během svého studia zúčastnili jedné ze tří realizovaných stáží na partnerských školách: Escuela de Arte de Sevilla a Súkromná stredná umelecká škola na Slovensku. Nechybělo ani ocenění ředitele školy za dobré studijní výledky, které obdrželo šest maturantů. Před ukončením slavnostního vyřazení si slovo vzali žáci školy, které bylo zakončeno poděkovaním vyučujícím.  

Všem absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.


Přečtěte si Novinky v konání maturitní zkoušky 2019 a Maturitní zpravodaj.

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura 
2. cizí jazyk 
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

 

Společná část maturitní zkoušky

Bližší informace a ukázky jsou na webu www.novamaturita.cz. Doporučujeme maturantům pečlivě prostudovat tyto stránky s ukázkami pracovních listů. 

Platná legislativa vyžaduje, aby byl stanoven a zveřejněn seznam literárních děl - seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2018/2019. Žáci si ze zveřejněného seznamu vybírají dle Pravidel pro výběr v souladu s katalogem požadavků.  Dle Pravidel pro výběr vybírá žák 20 literárních děl:

  1. Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla

  2. Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla

  3. Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 díla

  4. Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl

  5. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama

  6. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora

Žáci odevzdají seznam literárních děl do 31. 3. 2019 pedagogovi předmětu Jazyk český. Žák, který seznam do stanoveného termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celé nabídky děl.

Profilová část maturitní zkoušky

Žáci skládají další tři zkoušky z předmětů Technologie, Dějiny výtvarné kultury a Praktickou zkoušku. O formě a nabídce rozhoduje ředitel střední školy. Zkoušky mohou být obecně ústní, písemné, praktické a přípustná je rovněž forma obhajoby maturitní práce, popř. kombinace těchto forem.

Profilová část maturitní zkoušky

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2019

10. 4. 2019               Písemná práce z Českého jazyka a literatury

11. 4. 2019               Písemná práce z Anglického jazyka

26. 4. 2019               Odevzdání obhajob maturitních prací

30. 4. 2019               Ukončení pololetí 4. ročníku, předání vysvědčení

2. 5. 2019                 Didaktický test Matematika

2. 5. 2019                 Didaktický test Anglický jazyk

3. 5. 2019                 Didaktický test Český jazyk a literatura

6. - 10. 5. 2019        Dokončení a instalace maturitních prací

13. - 17. 5. 2019      Svatý týden

20. - 24. 5. 2019      Ústní maturitní zkoušky     

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava