AVE ART Ostrava>SSUŠ>Škola>Pedagogický sbor>Mgr. BcA. Julie Machallová Horčičková

Mgr. BcA. Julie Machallová Horčičková

pedagog

Vzdělání

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Učitelství pro střední školy - Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, Výtvarná umění - Malba

Zkušenosti

Pedagog od roku 2016, výjezdy Erasrmus +, Španělsko.

Mediafabrica - animátor

Viva coworkingové centrum

www.juliemaluje.com

https://juliemaluje.com/

Kontakty

email: aveart@aveart.cz


 

Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava