AVE ART Ostrava>SSUŠ>Mezinárodní odborné stáže>Španělské umělecké techniky

Španělské umělecké techniky

Projekt "Španělské umělecké techniky" 2018-1-CZ01-KA116-046962

Escuela de Arte de Sevilla se nachází v pavilónu Chile v rámci Ibero – americké expozice v roce 1929, architekt byl Juan Martinez Gutierrez, jednalo se o prezentaci kultury a umění v Chile. Plaza de Espaňa prezentovala španělskou kulturu, architekt Aníbal Gonzáles.

Žáci během 3 týdenního pobytu (26. 1. - 16. 2. 2019) měli možnost studovat v ateliéru mozaiky Taller de mosaico pod vedením učitelky la profesora Carmen Chincolla a v ateliéru nástěnných technik Taller de aplicaciones de murales pod vedením učitele el profesor Manuel Léon Alpresa.

Taller de Mosaico  - nabízí jako jediný ateliér v Andalusii studium tradiční tvorby mozaiky, stejně jako se tvořila v antice. Ve Španělsku existují pouze 2 ateliéry mozaiky – v Seville a v Madridu. V tradiční antické mozaice se pracuje s 2 postupy – opus tesselatum a opus sectile, kde se používají drahé kameny a mramor. V ateliéru se rovněž pracuje s technikou trencadis, ta je ovšem již z 20. St tzv. katalánský modernismus (Barcelona).

Žáci měli možnost se seznámit s historií mozaiky v rámci exkurze do římského města Italica, 7 km od Sevilla. Italica vznikla 206 př.n.l. Spatřit můžeme  kompletní římské město včetně vydlážděných ulic s mozaikami. Nejstaršími dochovalými pozůstatky jsou menší lázně a divadlo pro tři tisíce diváků, obě pocházející ještě z předhadriánovské epochy. Navštívit můžete také místní lepší čtvrť s drahými domy, dodnes vyzdobenými mozaikami, s širokými ulicemi a přístupem k vodovodu. Podle výzdoby dnes nesou domy názvy, takže můžete vejít třeba do Domu s Neptunovými mozaikami, Domu s ptačími mozaikami nebo Domu s planetárními mozaikami.

Taller de aplicaciones de murales – nabízí studium tradičních technik – fresco, seco, vitráže las vidrieras a tvorba ručně malovaných kachlí tzv. technika cuerda secca. Tuto techniku tvořili i naši žáci. Jedná se o aplikaci barevných glazur na keramické povrchy. Technika se používala v Osmanské říši, v Asii, ale také v Mexiku.

Žáci v rámci exkurze měli možnost vidět tuto techniku v Plaza de Espaňa. Je to tradiční způsob zpracování malby na kachle, kde se používají arabské ornamenty (maurský vliv v Andalusii od 8.st.)Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava