Učební plán

Učební
plán
Úspěchy
oboru
Studentské
práce
Maturitní
práce

Školní vzdělávací program: Motion design

Obor: 82-41-/05 Grafický design

Studijní obor: denní čtyřleté studium

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky (doloženo vysvědčením ze základní školy),
  • úspěšně absolvování talentové zkoušky.

Způsob dokončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Učební plán

 
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava