Maturita

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2020

8. 4. 2020                    Písemná práce Český jazyk - zrušena

30. 4. 2020                  Písemná práce Anglický jazyk - zrušena

29. 5. 2020                  Ukončení pololetí 4. ročníku, vysvědčení

29. 5. 2020                  Odevzdání obhajob maturitních prací

1. - 2. 6. 2020             Didaktické testy 

1. - 5. 6. 2020             Dokončení a instalace maturitních prací

8. - 12. 6. 2020           Svatý týden

15. - 19. 6. 2020         Ústní maturitní zkoušky    

 

Časový harmonogram ústních maturitních zkoušek společné a profilové části 2019/2020

15. - 18. 6. 2020, řádný termín 

Aktuální informace o maturitní zkoušce 2019/2020 naleznete na webových stránkách: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Doporučujeme přípravu na maturitní zkoušku prostřednictvím didaktických testů s předchozích let, které si můžete stáhnout včetně záznamových archů a klíčů správných řešení na webovém odkaze: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/priprava-ke-spolecne-casti-mz-na-dalku

Dle ministra MŠMT bude Vyhláška k maturitám ve sbírce do 10. května, která bude stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci skládat výše uvedenou zkoušku.

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ŠKOLNÍ ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019/2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 – 3 povinné zkoušky - stanovuje RVP / ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazykmatematika max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitel školy


Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. 

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. U komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk) platí, že koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl.

Neúspěšné pokusy se počítají za celou komplexní zkoušku, nikoliv za její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části (např. u didaktického testu) tedy znamená vyčerpání jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Bližší informace a ukázky jsou na webu https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zy.adani-z-predchozich-obdobi. Doporučujeme maturantům pečlivě prostudovat tyto stránky s ukázkami pracovních listů. 

 

Platná legislativa vyžaduje, aby byl stanoven a zveřejněn seznam literárních děl - seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2019/2020.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce v rámci minimálních počtů děl

Minimální počet literárních děl ve školním seznamu

60

Celkový počet literárních děl v žákovském seznamu

20

Světová a česká literatura do konce 18. Století

2

Světová a česká literatura 19. století

3

Světová literatura 20. a 21. století

4

Česká literatura 20. a 21. století 5
Další pravidla:
  1. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama, tzn. 2x prozaické dílo, 2x básnické dílo, 2x dramatické dílo.
  2. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla jednoho autora.
 

 

Žáci odevzdají seznam literárních děl do 31. 3. 2020 pedagogovi předmětu Jazyk český v této tabulce - Tabulka vybraných literárních děl. Žák, který seznam do stanoveného termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celé nabídky děl.

Profilová část maturitní zkoušky

Žáci skládají další tři zkoušky z předmětů Technologie, Dějiny výtvarné kultury a Praktickou zkoušku. O formě a nabídce rozhoduje ředitel střední školy. Zkoušky mohou být obecně ústní, písemné, praktické a přípustná je rovněž forma obhajoby maturitní práce, popř. kombinace těchto forem.

Profilová část maturitní zkoušky

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava