Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022

Model maturitní zkoušky 2022 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program). 

Model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )

SPOLEČNÁ ČÁST   

český jazyk a literatura

cizí jazyk

cizí jazyk, nebo matematika 

matematika

matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST 

český jazyk a literatura (dobrovolné pro školní rok 2020/2021)

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk (dobrovolné pro školní rok 2020/2021)

2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

 

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022 (přihlášku pošlete na email: studijnireferent@aveart.cz)
  • 27. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022

Zkouška společné části (didaktické testy) se bude konat 2. - 5. května 2022. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek zatím nebyl stanoven, MŠMT je vydá nejpozději do 15. ledna 2022.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května 2022. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022 (bližší termín pro školu AVE ART, ještě nebyl stanoven). 

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. 

  • zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
  • V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
  • V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 5. května.
  • zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) se konají nejdříve 1.dubna.

 Profilová část maturitní zkoušky 2022

Maturitní otázky z jazyka anglického

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2021/2022

 

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava