Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022

Model maturitní zkoušky 2022 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program). 

Model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )

SPOLEČNÁ ČÁST   

český jazyk a literatura

cizí jazyk

cizí jazyk, nebo matematika 

matematika

matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST 

český jazyk a literatura 

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk 

2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

 

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022 (přihlášku pošlete na email: studijnireferent@aveart.cz)
  • 27. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022

Termíny zkoušek:

25. 4. 2022 v 9.00 hod            Písemná práce předmětu Český jazyk a literatura (ČJ)

26. 4. 2022 v 9.00 hod           Písemná práce z předmětu Jazyk anglický (AJ)

2. 5. 2022                                 Didaktický test AJ

3. 5. 2022                                 Didaktický test ČJ

9. - 13. 5. 2022                        Dokončení a instalace maturitních prací

16. - 20. 5. 2022                      Svatý týden

23. 5. - 27. 5. 2022                  Ústní maturitní zkoušky

 

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. 

  • zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
  • V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
  • V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 5. května.
  • zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) se konají nejdříve 1.dubna.

 Profilová část maturitní zkoušky 2022

Maturitní otázky z jazyka anglického

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2021/2022

 

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava