Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program). 

Model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )

SPOLEČNÁ ČÁST   

český jazyk a literatura

cizí jazyk

cizí jazyk nebo matematika 

matematika

matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST 

český jazyk a literatura 

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk nebo matematika

2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

 

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023 (přihlášku pošlete na email: studijnireferent@aveart.cz)
  • 25. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. 

  • zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
  • V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
  • V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 5. května.
  • zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) se konají nejdříve 1.dubna.

Profilová část maturitní zkoušky 2023

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2023

Maturitní otázky z jazyka anglického

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2022/2023

 

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny