Maturita

 Termín pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2024 (přihlášku pošlete na email: studijnireferent@aveart.cz nebo předejte třídní učitelce)

25. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024

Přihlášky naleznete na stránkách CERMAT – Maturitní zkouška 2024

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Přihláška k maturitní zkoušce

Vyplněný vzor přihlášky najdete u paní učitelky třídní.

Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2024 budou moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

 

 

Další termíny:

11. 12. 2023 – vyhlášení maturitních témat a okruhů k praktické maturitní zkoušce

22. 02. 2024 – schválení maturitních návrhů komisí, předání protokolů k maturitní zkoušce, určení témat

13. 03. 2024 – odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

02. 04. 2024 - slohová práce Český jazyk a literatura od 8.00 hod.

03. 04. 2024 - slohová práce Anglický jazyk od 8.00 hod.

26. 04. 2024 – odevzdání maturitních prací

30. 04. 2024 – nahlášení třídnímu učiteli oponenta praktické maturitní práce (pokud se nebude jednat o pedagoga školy, je nutné s oponentem vyplnit formulář „Návrh na externího oponenta“, je ke stažení na stránkách školy: https://ssus.aveart.cz/skola/dokumenty/)

30. 04. 2024 – ukončení 4. ročníku, předání vysvědčení

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat: 

02. 05. 2024 - Matematika od 08.00 hod.

02. 05. 2024 - Anglický jazyk od 13.30 hod.

03. 05. 2024 - Český jazyk a literatura od 08.00 hod. 

v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2024

Dokončení a instalace maturitních prací v období od 06. 05. 2024 – 13. 05. 2024.

13. 05. 2024 - odevzdání oponentských posudků na studijní oddělení

20. 05. - 24. 05. 2024 - Svatý týden - příprava na maturitní zkoušku profilovou

27. 05. - 31. 05. 2024 - ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1. – 20. září 2024. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek.

Profilová část maturitní zkoušky, školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení k maturitní zkoušce, školní rok 2023/2024

Maturitní otázky pro předmět Český jazyk a literatura, školní rok 2023/2024

Seznam literárních děl, školní rok 2023/2024

Maturitní otázky pro předmět Anglický jazyk, školní rok 2023/2024

 Anglický jazyk

Maturitní otázky pro předmět Technologie, školní rok 2023/2024

Technologie, Design interiéru

Technologie, Grafický design

Technologie, Grafický design - motion design

Technologie, Průmyslový design

Technologie, Umělecké kovářství

Maturitní otázky pro předmět Dějiny výtvarné kultury, školní rok 2023/2024

Dějiny výtvarné kulturyMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny