Školné

Pro přijaté žáky školního roku 2024/2025 a pro školní roky 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 2020/2021 je výše školného následovné:

Grafický design 82-41-M/05
roční školné 24 000,- Kč

Grafický design - motion design  82-41-M/05
roční školné 24 000,- Kč

Design interiérů 82-41-M/11
roční školné 24 000,- Kč

Průmyslový design 82-41-M/04

roční školné 24 000,- Kč

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 82-41-M/06

roční školné 24 000,- Kč

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12

roční školné 24 000,- Kč

Školné lze hradit v ročních, pololetních nebo měsíčních platbách.

 

Škola má Stipendijní program s platnosti od 1. 9. 2016 jehož podmínky jsou uvedené na stránkách školy - http://ssus.aveart.cz/studium/stipendijni-program/

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny