AVE ART Ostrava>SSUŠ>Studium>Kariérový poradce

Kariérový poradce

Kariérový poradci na AVE ART Ostrava jsou Mgr. Jackson a MgA. Tvrz.

Kontaktní údaje Mgr. Jackson:

Tel.: 595 782 930

Email: jackson@ucitel.aveart.cz

Konzultační den (číslo dveří 214): středa od 10.30 hod do 11.45 hod a od 15.30 do 17.30 (každou první středu v měsíci)

Kontaktní údaje MgA. Tvrz:

Tel.: 595 782 930

Email: tvrz@ucitel.aveart.cz

Konzultační den (číslo dveří 311): středa od 10.30 hod do 11.45 hod a od 15.30 do 17.30 (každou první středu v měsíci)

Termín návštěvy v jiném čase je možné domluvit telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle nebo po osobní domluvě.

Od 1. 9. 2021 působí na naší škole dva kariéroví poradci. Mgr. Romana Jackson zajišťuje podporu žáků při řešení jejich problémů na profesní a vzdělávací dráze. MgA. Tvrz pomáhá při sestavení portfolia a s přípravou na talentové zkoušky. Věříme, že ve spolupráci s dalšími pedagogy školy dojde k pomoci rozhodování žáků při výběru vyšší odborné či vysoké školy jak v ČR, tak v zahraničí. Práce kariérových poradců zahrnuje také doporučení vhodných informačních zdrojů, poradenství v návaznosti na žákovu profesní orientaci a poradenské potřeby pro úspěšné zařazení na trhu práce po ukončení středoškolského studia.

 

Informace pro žáky

Pokud máš zájem pokračovat ve studiu po maturitě a hledáš potřebné informace, které ti mohou pomoci v rozhodování, zde je pár užitečných odkazů.

1) Jestli si nejsi jistý/á, jaký obor chceš studovat, zde si můžeš vybrat z široké nabídky 220 vysokých škol http://www.vysokeskoly.cz/,  www.infoabsolvent.cz

2) Pokud chceš pokračovat dále v uměleckém oboru, zde je přehled vysokých škol se zaměřením na umění http://www.vysokeskoly.cz/v/kultura-a-umeni/

3) Další možnost je studium na vyšších odborných školách, které mají rovněž širokou nabídku oborů https://www.atlasskolstvi.cz/vyssi-odborne-skoly

4) Na některých vysokých školách budeš muset přiložit motivační dopis. Zde je odkaz, jak  správně napsat motivační dopis ke studiu na vysoké škole - http://www.vysokeskoly.cz/clanek/jak-napsat-motivacni-dopis

5) Jestli sis vybral/a studium v zahraničí, budeš potřebovat pomoc v tom, jak správně napsat motivační dopis v angličtině ke studiu na vysoké škole v zahraničí  - http://www.nazkusenou.cz/jak-napsat-motivacni-dopis-v-anglictine-a110.html

Také ve školní knihovně najdeš potřebnou literaturu k úspěšnému přijetí ke studiu na vysoké škole, či k úspěchu v zaměstnání. Zde je nabídka několika z nich:

 • Úspěšně s kůží na trh, Rostya Gordon-Smith, Rostya Gordon-Smith,Věra Staňková
 • Sestavte si atraktivní životopis, Zbyněk Siegel
 • Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor, Rebecca Corfield
 • Pracovní pohovor, James Innes
 • Asertivně do života, Tomáš Novák, Věra Capponi
 • Na volné noze, Robert Vlach
 • Přijímací pohovor v angličtině, Christian Püttjer
 • Najdi svou vysněnou práci, Dan Quillen, Lance Farr
 • Tréma a jak ji překonávat, Gilbert Garibal
 • Týmové role v práci, R. Meredith Belbin
 • Jak získat vysněnou práci, Vlastimil Orlita
 • Práce na dálku, Jason Fried
 • První kroky v podnikání, Martina Václavíková

Uvedenou literaturu si můžete vypůjčit na sekretariátu školy.

 

Níže naleznete doporučení našich absolventů, kteří již studují na vysokých školách:

Na univerzitu do Velké Británie?

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická fakulta, obor Tvorba a výroba nábytku

Fakultu architektury ČVUT v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslový design

Chceš studovat na vysoké škole v zahraničí?

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni

Přijímací zkoušky na vysoké školy - UMPRUM Praha, ZČU Plzeň, UTB Zlín

Studium na britské vysoké škole Prague College

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslový design

Fakulta umění Ostravské univerzity

VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební (FAST)

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

VŠB-TU, Fakulta materiálově-technologická

Ostravská univerzita, fakulta výtvarného umění, obor Malba

VŠB-TU Ostrava, fakulta Ekonomická, obor Marketingová komunikace

Univerzita Palackého v Olomouci

Ostravská univerzita, fakulta Umění, obor Grafický design

Ostravská univerzita, obor Výtvarná výchova a Psychologie

K pohovorům je potřeba přistupovat zodpovědně a zároveň i s nadhledem - https://videacesky.cz/video/pocatek-pracovnich-pohovoru

 

Ocenění školy patřící hlavně našim absolventům 

Škola získala, za komunikaci s absolventy, kteří předávají zkušenosti z příjímacích řízení a studia VŠ stávajícím žákům, speciální uznání poroty v Národní soutěži Kariérového poradenství 2020.

 

Počet absolventů školy, kteří studují na vysokých školách 

školní rok 2019/2020 - maturitu úspěšně vykonalo 18 žáků a z toho 12 absolventů studuje na vysoké školy 

školní rok 2018/2019 - maturitu úspěšně vykonalo 30 žáků a z toho 16 absolventů studuje na vysoké škole

 

 

Přejeme správnou volbu školy a hodně úspěchů!!!

 

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny