Obory

Středoškolské vzdělávání nabízí šest maturitních oborů: Design interiérů, Grafický design, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Průmyslový design, Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, Grafický design - motion design. Škola od zahájení své činnosti podporuje individuální tvorbu žáků a výtvarnou a výstavní činnost žáků a pedagogických pracovníků. Škola si v roce 2009 vytvořila vlastní školní vzdělávací programy, ve kterých je kladen důraz na propojení teoretického vzdělávání s firemní praxí.

Součástí vzdělávání jsou níže uvedené aktivity školy:

  • Spolupráce s firemním prostředím dle oborů.
  • Nejmodernější vybavení odborných učeben školy s technologiemi odpovídajícími firemnímu prostředí, což přispívá ke snadnějšímu vstupu mladých lidí na trh práce.
  • Účast na soutěžích (např. Studentský design, Mobitex, Kovářské soutěže, Velux, Kalendář roku ČR, Oscar, Figura).
  • Uskutečňování výtvarných plenérů (i v období prázdnin).
  • Nabídka vlastní výstavní činnosti žáků a pedagogických pracovníků.
  • Prezentace prací žáků ve městech (kovářské sochy umístěné na zámku v Kuníně, na náměstí Jubilejní kolonie v Ostravě, kovářské rozcestníky ve městě Příbor, kovářské orientační tabule ve městě Příbor, socha sv. Sarkandera umístěná na náměstí města Příbor, řezbářské sochy umístěné v ZOO Ostrava a v Dolní Poustevně, výmalba zdi dětských hřištích v Ostravě a další).
  • Zapojení do mezinárodních odborných mobilit žáků a pedagogických pracovníků.
  • Mezinárodní spolupráce v oblasti uměleckého vzdělávání.
  • Zajištění odborné praxe ve firmách.
  • Směřování žáků k sociálnímu cítění. Vytváření uměleckých prací pro dražby, které realizuje škola od roku 2004 a výtěžek je věnován vybrané skupině potřebným pro daný rok – Klub cystické fibrózy, Dětské psychiatrické oddělení FN Ostrava, Nadace Krtek, atd. Celkem vydraženo 1 022 344,-Kč. Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny