AVE ART Ostrava>SSUŠ>Studium>Stipendijní program

Stipendijní program

S platnosti od 1. 9. 2016 platí v AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké škole a Základní umělecké škole, s.r.o., následující stipendijní řád, v rámci kterého může žák získat jedno ze tři stipendií:

Prospěchové stipendium činí:

  1.   500,- Kč / měsíčně - průměr známek u žáka do 1,20
  2.   250,- Kč / měsíčně - průměr známek u žáka do 1,40

Současně musí žák splňovat:

  • bez známky 3
  • bez neomluvených hodin, kázeňských postihů a sníženého stupně z chování

 

Vázané stipendium:

Pokud na škole budou současně studovat sourozenci, u mladšího bude školné snížené o 20%.

Zaměstnanecké stipendium:

V případě dětí zaměstnanců školy studujících na AVE ART Ostrava, bude školné činit jednu polovinu stanovené částky.

 

Stipendium se uděluje na celý školní rok počínaje II. ročníkem školy. Pro udělení stipendií je nutné podat každý školní rok na všechny druhy stipendií do konce měsíce září písemnou žádost.

Za daný školní rok je nutné podat žádost do 31. 10. Na stipendium nemají nárok žáci oborů, u kterých se neplatí školné.

Pro školní rok 2018/2019 jsou to obory 82-41-M/04 - Průmyslový design a obor 82-41-M/06 – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava