AVE ART Ostrava>SSUŠ>Studium>Stipendijní program

Stipendijní program

Stipendijní řád

S platností od 1. 9. 2020 platí v AVE ART Ostrava, vyšší odborné škole, střední umělecké škole a základní umělecké škole, s.r.o., následující stipendijní řád, v rámci kterého může žák získat jedno ze tří stipendií:

Prospěchové stipendium připadá žákům střední umělecké školy, maturitních oborů a činí:

1)         500,- Kč / měsíčně - průměr známek u žáka do 1,20 za obě pololetí předchozího školního roku

2)         250,- Kč / měsíčně - průměr známek u žáka do 1,40 za obě pololetí předchozího školního roku

Současně musí žák splňovat:

· bez známky 3 za celý předchozí školní rok

· bez neomluvených hodin, kázeňských postihů a sníženého stupně z chování za celý předchozí školní rok

Vázané stipendium:

Pokud na škole budou současně studovat sourozenci, u mladšího bude školné snížené o 20%.

Zaměstnanecké stipendium:

V případě dětí zaměstnanců školy studujících na AVE ART Ostrava, bude školné činit jednu polovinu stanovené částky.

Stipendium se uděluje na celý školní rok počínaje II. ročníkem školy. Pro udělení stipendií je nutné podat každý školní rok na všechny druhy stipendií do konce měsíce října písemnou žádost.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny