AVE ART Ostrava>SSUŠ>Obory>Průmyslový design

Průmyslový design

Učební
plán
Úspěchy
oboru
Studentské
práce
Maturitní
práce

Profesionální výstupy k jednotlivé i sériové výrobě produktu. 

2D výstupy: skice, konstrukční výkresy, projektové plakáty, potisky a barevné kombinace produktu

3D výstupy: softwarové modely, 3D animace, reálné prototypy produktu

Absolvent oboru průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů a prototypů-výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnost může vykonávat samostatně, nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem případně i výrobou produktů různého sortimentu.

Žák projde během čtyřletého studia celým designérským procesem vývoje nového výrobku. Od počáteční kresebné studie přes 3D vizualizaci a projektovou dokumentaci až k samotné výrobě modelu či prototypu.

Obor průmyslový design disponuje specializovaným pracovištěm - designstudio, jenž je vybaveno adekvátním profesionálním hardwarem i softwarem (3D projektování). Součástí odborné učebny je 3D tiskárna a 3D scanner. Obor má k dispozici nově vybavenou dřevodílnu, kovodílnu a modelářskou dílnu opatřenou profesionální  3D CNC frézkou.

Žáci vyšších ročníků spolupracují s výrobci známých českých značek jako je TONAK, MMCité, FORMdesign, atp.

 

Vedoucí oboru: Mgr.art.  Martin Růžička

Kontaktní email: aveart@aveart.cz
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny