Školné

Pro přijaté žáky pro školní rok 2023/2024 je výše školného následovná:

Grafický design 82-41-M/05

roční školné 24 000,- Kč

Grafický design-Motion design 82-41-M/05

roční školné 24 000,- Kč

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - Umělecké kovářství 82-41-M/06

roční školné 24 000,- Kč

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu- Design užitkových výrobků 82-41-M/12

roční školné 24 000,- Kč

Design interiéru 82-41-M/11

roční školné 24 000,- Kč

Průmyslový design 82-41-M/04

roční školné 24 000,- Kč

 

Školné lze hradit v ročních, pololetních nebo měsíčních platbách.

 

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny