AVE ART Ostrava>SSUŠ>Zájemci o studium

Zájemci o studium

Zájemci o studium uměleckých oborů podávají přihlášku na střední školu do 30. 11. Na přihlášce musí být zapsáné a základní školou potvrzené výsledky ze 7. a 8. ročníku a lékažský posudek o zdravotní způsobilosti.

Každému, kdo podá přihlášku ve stanoveném termínu, zašleme pozvánku na přijímací a telentové zkoušky s podrobnými informacemi o průběhu zkoušky, a to nejpozději 14 dnů před datem konání.

Termín konání 1. kola talentových zkoušek:

13. 1. 2020

Další informace mohou zájemci o studium získat na Dnech otevřených dveří, telefonicky nebo emailem. 

Přihláška ke studiuMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava