Přijímací řízení

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2020/2021

V případě zájmu o studium na škole ve školním roce 2020/2021 volejte na telefonní číslo 603 470 316 nebo pište na email: aveart@aveart.cz

 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2020/2021

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/05     Grafický design                                                                      10 žáků

82-41-M/05     Grafický design – motion design                                          10 žáků

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů                   7 žáků

82-41-M/11     Design interiéru                                                                       10 žáků

82-41-M/12     Design užitkových výrobků                                                    7 žáci

82-41-M/04     Průmyslový design                                                                  10 žáků

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

Talentová zkouška zahrnuje pět disciplín:

  1. Kresba hlavy
  2. Kresba zátiší
  3. Modelování
  4. Domácí práce
  5. Všeobecný test – 50 minut

Bodové hodnocení talentové zkoušky (kresba hlavy, kresba zátiší, modelování, domácí práce):

Maximum získaných bodů                 60 bodů.

Minimum získaných bodů                  28 bodů.

Hodnocení všeobecného testu:

Maximum získaných bodů                 35 bodů.

Minimum získaných bodů                  15 bodů.

 

  • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava