Přijímací řízení

V případě zájmu o studium na škole ve školním roce 2021/2022 volejte na telefonní číslo 603 470 316 nebo pište na email: aveart@aveart.cz

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2021/2022

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/05     Grafický design                                                                      10 žáků

82-41-M/05     Grafický design – motion design                                          10 žáků

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů                   7 žáků

82-41-M/11     Design interiéru                                                                       10 žáků

82-41-M/12     Design užitkových výrobků                                                    7 žáci

82-41-M/04     Průmyslový design                                                                  10 žáků

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny:

  1. Kresba hlavy
  2. Kresba zátiší
  3. Modelování
  4. Domácí práce

Bodové hodnocení talentové zkoušky (kresba hlavy, kresba zátiší, modelování, domácí práce):

Maximum získaných bodů                 60 bodů

Minimum získaných bodů                  28 bodů 

  • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.
  • Uchazeč vykonal úspěšně talentovou zkoušku při dosažení 28 bodů a více.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

 

Termín konání talentových zkoušek: 2. kolo: 23. 2. 2021

Přihlášky zašlete, prosím, do 18. 2. 2021 poštou nebo na mail studijnireferent@aveart.cz.

                                                                                  

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava