Přijímací řízení

V případě zájmu o studium na škole ve školním roce 2023/2024 volejte na telefonní číslo 603 470 316 nebo pište na email: aveart@aveart.cz

Přihlášky zašlete, prosím, do 30. 11. 2022 poštou nebo na e-mail studijnireferent@aveart.cz.

 

Termín konání 1. kola talentových zkoušek: 9. 1. 2023

Termín konání 2. kola talentových zkoušek: 10. 1. 2023

Přihlásit

 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2023/2024

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/05     Grafický design                                                                               10 žáků

82-41-M/05     Grafický design – Motion design                                                  10 žáků

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů -                          7 žáků

                          Umělecké kovářství 

82-41-M/11     Design interiéru                                                                               10 žáků

82-41-M/12     Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -                               7 žáci

                         Design užitkových výrobků

82-41-M/04     Průmyslový design                                                                           10 žáků

 

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení provádí 3členná komise hodnotitelů.

Jednotlivá kritéria pro přijetí uchazečů:

I. Hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

 Maximum dosažených bodů 15

II. Talentová zkouška zahrnuje:

1. Kresba hlavy, maximum bodů = 15 (kresba uhlem, hodnotí se konstrukce hlavy a proporce)

2. Kresba zátiší, maximum bodů = 15 (hodnotí se konstrukce, umístění do formátu, proporce)

3. Modelování, maximum bodů = 15 (hodnocení proporcí a konstrukcí)

Celkové maximum dosažených bodů 45

III. Hodnocení průměrů známek z předmětu výtvarná výchova na vysvědčení za 2. pololetí 7. a 2. pololetí 8. ročníku, popřípadě 9. ročníku, pokud jej má žák uzavřen.

Bodové hodnocení vysvědčení z předmětu výtvarná výchova:

Průměr známek 1,00-1,99 = 15 bodů

Průměr známek 2,00-2,50 = 10 bodů

Průměr známek 2,51 a více = 5 bodů

 

Celkový výsledek talentové zkoušky vznikne sečtením bodů u jednotlivých kritérií I., II., III.

Maximální počet dosažených bodů = 75 bodů

Minimální počet dosažených bodů = 35 bodů

 

· Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění tří výše uvedených kritérií hodnocení.

· Uchazeč uspěl u přijímacího řízení v případě dosažení 35 bodů a více.

· Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

· Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení.

· Škola nekoná zkoušku v ukrajinském jazyce.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava