Studium

Studijní obor: denní čtyřleté studium

Podmínky přijetí:

 

Způsob dokončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odbornéMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny