Učební plán

Učební
plán
Úspěchy
oboru
Studentské
práce
Maturitní
práce

 

Školní vzdělávací program: Umělecké kovářství

Obor: 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Studijní obor: denní čtyřleté studium

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky (doloženo vysvědčením ze základní školy),
  • úspěšné absolvování talentové zkoušky,
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Způsob dokončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Učební plán

 
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny