Live art II

Projekt spolupráce - partnerství škol Erasmus+

Projekt "Live Art II" vznikl v návaznosti na velmi přínosné výsledky a výstupy projektu "Live Art" realizovaném ve školním roce 2017/2018. Záměrem projektu je společně se školou v Hodruši-Hámre i nadále prohlubovat mezinárodní uměleckou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi. Projekt byl zahájen 1. 12. 2019 a konec projektu je stanoven na 30.11. 2020. Cílem projektu je navzájem si předat odborné dovednosti a kompetence ve vybraných uměleckých technikách. Předání těchto dovedností a znalostí proběhne několika formami a to on-line komunikací mezi žáky a pedagogy, krátkodobou mobilitou žáků a odborných pedagogů a společnou výstavou vytvořených prací.

Krátkodobé mobility žáků z 2. - 4. ročníků a odborných pedagogů budou probíhat v září 2020 v délce 12 dní.

Mobility na škole AVE ART Ostrava se zúčastní 11 žáků a 2 odborní pedagogové, kteří budou získávat nové poznatky a dovednosti v oboru Průmyslový design se zaměřím na práci s 3D tiskárnou. Mobilita realizována na partnerské škole Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hamré je určena pro 10 žáků a odborného pedagoga, kteří se zaměří na získávání znalostí a dovedností z umělecké techniky kovotlačitelství. Díky technice se žáci seznámí s problematikou výroby plechových nádob (jako např. misky, korbely, apod), které následně budou zdobit. Mobilita je vhodná nejen pro žáky oborů Umělecké kovářství, Průmyslový design a Interiérový design, ale také pro žáky oboru Grafický design, kteří mohou aplikovat vybrané grafické techniky (rytí, lept), které jsou vhodné pro zdobení vyrobených nádob.

Součástí projektu je i eTwinning projekt "Live art II", který probíhá od ledna a informace o této aktivitě si můžete zjistit ZDE

Ukončení projektu bude završeno společnou výstavou prací žáků škol.

Seznam vybraných žáků

JMÉNO

OBOR

ROČNÍK

Patricie Kočí

Průmyslový design

3 r.

Karolína Fedičová

Průmyslový design

3 r.

Tereza Sedláčková

Průmyslový design

3 r.

Anežka Csatová

Průmyslový design

3 r.

Michal Gřešek

Umělecký kovář

3 r.

Jakub Pohludka

Motion design

3 r.

Jan Szostek

Umělecký kovář

3. r

Kristýna Kurečková

Grafický design

3. r

Tereza Chovancová

Průmyslový design

2. r

Daniela Austová

Interiérový design

2. r

 

Komise: Ing. Prokop, Ing. Břuska, MgA. Dvorský, Ing. Stehlíková

Na základě počtu přihlášených žáků a situace ohledně COVID-19 musela komise rozšířit kritéria o studovaný ročník a obor vzdělání.

 

 Kritéria výběru 10 žáků včetně 2 náhradníků - Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hamré:

  • žák se přihlásí na mobilitu do 31. 7. 2020 (kritérium bez bodového hodnocení),
  • žák 2. - 4. ročníku bez zdravotního omezení (kritérium bez bodového hodnocení),
  • výtvarné hodnocení (kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů, 1 nejlabší a 5 nejlepší),
  • prospěch, školní docházka a chování (kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů, 1 nejlabší a 5 nejlepší).

Výběr účastníků bude stanoven tříčlennou komisí. 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění


Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce směrující k naplňování nastavených cílů Evropského plánu rozvoje partnerských škol.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava