Textil v interiéru 2015

Mezinárodní mobilita žáků v odborném vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Škola navázala spolupráci s novou partnerskou školou Zespól Szkół Plastycznych w Tarnowie, Polsko a výstupem této začínající spolupráce byl projekt „Textil v interiéru“ v rámci programu Erasmus+. Projekt byl určen dvěma cílovým skupinám, které získávali nové odborné znalosti a dovednosti z oboru Nábytek a textil na partnerské škole.

Pedagogický pracovník školy navštívil školu v týdnu od 8.6. do 12.6.2015 s cílem zvyšovat profesní odborné znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru. Kromě těchto získaných dovedností byla záměrem spolupráce i tvorba Jednotky výsledku učení v rámci Evropského systému pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání.

Druhou cílovou skupinou bylo 10 vybraných žáků školy, kteří získávali nové odborné dovednosti a znalosti  v období od 12. do  30. října 2015. Na základě sestavené Jednotky výsledku učení vytvořil každý žák ve stanovené technice  designerských prostorový objekt do interiéru s využitím přírodních a ekologických materiálů.

Žáci kromě získání jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrželi:

  • Certifikát ECVET od partnerské školy
  • Europass mobility
  • Europass dodatek k osvědčení

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava