Gustav Klimt 2014

Projekt "Máme společné vzory - Gustav Klimt" byl určen osobám v počátečním odborném vzdělávání s výtvarným zaměřením. Cílem odborné mobility bylo naučit žáky nové umělecké techniky ve dvou specializovaných oborech: malba pozlacováním a umělecké tkalcovství. Mobility se zúčastnilo 15 mladých lidí z 2. - 4. ročníků, kteří získávali nové vědomosti a dovednosti od 11. do 26. září 2014 u partnerské školy Zespole państwowych szkół plastycznych v Kielcích, Polsko. Účastníci rozvíjeli odborné dovednosti v uměleckých oborech, které nejsou pro žáky v ČR jednoduše dosažitelné. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. 10  žáků se učilo technologický postup malby pozlacováním a 5 žáků techniku tkalcovství, výstupem bylo 15 obrazů s tématikou Gustava Klimta. 

Kromě odborné stáže byli žáci zapojeni do poznávacích výletů, účastnili se společenských a kulturních akcí společně se studenty zahraniční školy, navštívili místní muzea a galerie. 

Projekt umožnil žákům rozšíření výtvarných, společenských a jazykových kompetencí a přispěl ke zvýšení kvality uměleckého vzdělávání partnerských škol.  


 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava