Umělecké techniky

Ve školním roce 2019/2020 škola realizovala projekt programu Erasmus+ vedený pod názvem "Umělecké techniky". Projekt byl rozdělen na dvě odborné mobility realizované v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. První mobilita probíhala na partnerské škole La Escuela de Arte de Sevilla v období od 26. 1. do 14. 2. 2020. Mobility se zúčastnilo 9 žáků z 2. – 3. ročníků, kteří získali nové znalosti a dovednosti v oborech Umělecké techniky aplikované na zeď (murální technika), ateliér keramických obkladů (4 žáci) a Umělecké smaltování (5 žáků). Druhá mezinárodní odborná mobilita se uskutečnila na partnerské škole Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre, Slovenská republika. Žáci se zúčastnili mobility v oboru Výtvarné zpracovaní kovů a drahých kamenů - technika cízelování v počtu 6 osob z 2. - 4. ročníků. Žáci získali nové vědomosti a dovednosti v období od 26. 1. do 14. 2. 2020.  

Webové stránky partnerských škol: http://escueladeartedesevilla.es/ a http://ssushh.sk/uvod/

Cílem odborné stáže je zlepšení dovedností, znalostí a kompetencí osob v počátečním odborném vzdělání a žák kromě získání jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží: Certifikát ECVET od partnerské školy, Europass mobility, Europass  dodatek k osvědčení.

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole Domem zahraniční spolupráce udělen Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter (celkem získalo certifikát 25 škol z ČR). Více o mezinárodních odborných stáží školy na http://ssus.aveart.cz/mezinarodni-odborne-staze/Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava