LIVE ART

 

Škola se stala partnerskou institucí projektu „Live Art“, který realizovala škola Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre ve školním roce 2017/2018. Projekt byl zaměřen na odborné stáže žáků a pedagogických pracovníků. Cílem bylo podpořit mezinárodní „živou“ spolupráci mezi institucemi především v oblasti odborné přípravy uměleckých oborů škol. V rámci mobilit došlo k zapojení 15 žáků z SSUŠ Hodruša-Hamré, kteří získávali v období od 4. 12 do 15. 12. 2017 na škole AVE ART v Ostravě vědomosti a dovednosti zaměřené na 2D animace a 3D tisk. Výsledkem bylo 15 animací spolu s objekty zpracovanými jednou z nejmodernějších metod současnosti a to 3D tisk. Druhé setkání probíhalo na půdě školy v Hodruši-Hámroch od 9. 4. do 20. 4. 2018. 15 žáků školy AVE ART získávalo nové odborné dovednosti a znalosti v zlatnických technikách a výrobě jednoduchého šperku. Kromě základních šperkařských technik navštívili žáci Kremnici, státní mincovnu Kremnica, Bánskou Štiavnici, ale vyzkoušeli si i jiné výtvarné techniky - malbapomocí horkého vosku, rytectví a další. 

Ukončení projektu bylo završeno společnou výstavou vytvořených prací nesoucí název „LiveART“. Na výstavě byly práce žáků představené pedagogům, žákům a veřejnosti. Současně byl představen společný odborný trojjazyčný slovník (anglicko- česko-slovenský) zaměřený na odbornou terminologii výše uvedených uměleckých oborů.
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava