Vyšebrodský oltář 2012

Projektu „Společná historie Čechů a Poláků“ se zúčastnilo 10 vybraných žáků, kteří v rámci programu Leonardo da Vinci byli zapojeni do odborné stáže na půdě partnerské střední umělecké školy Zespól Państwowych Szkól Plastycznych w Kielcach, kde získávali odborné dovednosti v oboru malba a pozlacování. Jednotným tématem byl Vyšebrodský oltář. Jednotlivé výjevy zpracovali žáci na připravené desky pomocí malby olejovými barvami a následně ošetřili jimi vybrané místa zlacením pomocí plátkového zlata.

Informace o Vyšebrodském oltáři
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava