Bratislava 2010

Projekt nazvaný „Výměnný pobyt Ostrava - Bratislava“ byl určen osobám v počátečním odborném vzdělávání s výtvarným zaměřením. Zahraniční praxe se zúčastnilo 10 žáků z 2. a 4. ročníků SSUŠ AVE ART Ostrava, s.r.o. a doprovodná osoba Mgr. Zdeněk Pala. Stáž byla zaměřena na získání nových znalostí a dovedností v oblasti umělecké techniky malířství. Žáci získávali nové vědomosti a poznatky v rozmezí dvou týdnů a to od 17. do 30. října 2010 na půdě partnerské školy - Škola užitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Bratislava.

Hlavním cílem projektu bylo získání nových poznatků ve výše zmíněném oboru a umožnění mladým lidem navštívit členskou zemí EU. Stěžejním přínosem tedy bylo seznámení se s novými technikami a postupy prací, které se na jejich střední škole nevyučují. Dále se účastníci seznámili s novým nejen pracovním prostředím, došlo k osamostatnění účastníků a částečnému osvojení slovenského jazyka, především v uměleckých pojmech. Poznali nové lidi (žáky a pedagogy), Bratislavu a okolí.

Nově nabyté znalosti a dovednosti by jim měly usnadnit přijímací řízení na vysokou školu, či vstup na trh práce.

Mobilita byla rozdělena do 10 lekcí, kdy jedna lekce se rovnala osmi vyučovacím hodinám s přestávkami a byla rozložena do jednoho dne. Odpolední program byl kulturního charakteru, v němž žáci uskutečňovali historické vycházky do města, návštěvy památkových budov, muzeí a galerií. Kromě kulturního programu si v odpoledních hodinách studenti sestavovali obhajobu své práce. 

Účastníci mobility získali po ukončení Europass, který by jim měl napomoci při vstupu na evropský trh práce.
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava