AVE ART Ostrava>SSUŠ>Mezinárodní odborné stáže>S angličtinou objevíme nové možnosti

S angličtinou objevíme nové možnosti

V rámci projektu „S angličtinou objevíme nové možnosti“ realizovaného ve školním roce 2017/2018 došlo k profesnímu rozvoji dvou pedagogů školy na jazykové škole Rose of York Language School, London. Cílem mobilit pracovníků bylo zdokonalení odborných jazykových znalostí umožňující zavedení metody CLIL na škole a získání nových partnerských organizací pro mezinárodní spolupráci. V současné době škola komunikuje s novými parnterskými organizacemi Escuela de Arte San Telmohttp://escueladeartesantelmo.es/, Instituto intruzione superiore "Renato Guttuso" - http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it/digital-design-graphic-ceramic/, TTK University - https://www.tktk.ee/en/ttk/faculties/faculty-of-clothing-and-textile

Projekt CLIL: komiks (comic strip)

Předmětem přípravy projektu v rámci hodin anglického jazyka žáků 4. ročníku oboru Animace byla práce s komiksem na téma Internetový podvod. Nejprve se žáci sami pokusili objasnit význam slova komiks. Poté si společně přečetli definici tohoto slova a proběhla krátká diskuze, při které porovnávali své nápady. V rámci zahřívacího cvičení měli žáci odpovídat na otázky Jak se dostávají informace od vládních složek k veřejnosti? Jaký je podle nich nejúčinnější způsob, jak varovat veřejnost před konkrétním nebezpečím?   V rámci brainstormingu se žáci snažili najít co nejvíce slov spojených s tématem Běžné zločiny. Z daných témat si nakonec každý žák vybral jeden námět pro tvorbu komiksu. V návaznosti na přípravu v hodinách anglického jazyka probíhala výuka v rámci oborového předmětu Vizuální Vyjadřování v anglickém jazyce, a to následně:

1.hodina/teoretická část, téma: komiks jako žánr, významné osobnosti světového komiksu: Neil Gaiman (série komiksového románu Sandman), Alan Moore ( From Helll, Watchmen, The League of Extraordinary Gentlemen, aj. ), Stan Lee ( Spider-ManX-MenIron ManFantastic Four).  Zamyšlení nad tématem: „Kdo je hrdina“.

2.hodina/demonstrace: ukázka komiksových knih, vizuální řeč komiksu, vysvětlení obsahů činností lettering, inkering.

3.hodina/praktická část: námět příběhu dle zadání projektu CLIL. Žáci píší osnovu příběhu, popisují akci, popisují charakter postav, zápletka, pointa.

4.hodina/praktická část: kresba schématu příběhu, vizuální osnova komiksového příběhu.

5.– 35. hodina/praktická část: realizace komiksu – kresba, sken, digitalizace, kolorování v počítači, práce s designem kresby, atmosféra.

6.hodina/praktická část: lettering v komiksu – práce s dialogy, tvorba komiksových bublin, volba fontu písma, přímá řeč postav.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava