Umění 2021

Projekt spolupráce - partnerství škol Erasmus+ 

Projekt „Umění“ vznikl v návaznosti na velmi přínosné výsledky a výstupy projektu „Live Art“ (partnerství škol) realizovaném ve školních letech 2017/2018 a 2019/2020. Cílem projektu je navzájem si předat odborné dovednosti a kompetence ve vybraných uměleckých technikách: filigránová technika a práce s velkoplošným tabletem na oboru Grafický design. Předání těchto dovedností a znalostí proběhne několika formami a to on-line komunikací mezi žáky a pedagogy v platformě etwinning, krátkodobou mobilitou žáků a odborných pedagogů a společnou výstavou vytvořených prací. Realizace projektu od 1.12.2020 do 30.11.2021.

V rámci projektových aktivit bude uskutečněna vzájemná krátkodobá mobilita žáků a pedagogů partnerských škol naplánována na září 2021 (pokud to umožní situace Covid-19) v délce 12 dní.

Mobility na škole AVE ART Ostrava se zúčastní 11 žáků a 2 odborní pedagogové partnerské školy, kteří budou získávat nové poznatky a dovednosti v oboru Grafický design se zaměřím na práci s velkoplošným tabletem.

Mobilita žáků AVE ART se uskuteční na škole Súkromná škola uměleckého priemyslu v Hodruši–Hámre a je určena pro 10 žáků a odborného pedagoga, kteří se zaměří na získávání znalostí a dovedností z oblasti filigránové techniky. Tato zlatnická technika spočívá v ozdobném splétání zlatých nebo stříbrných drátů. Na Slovensku se tato metoda využívá pro výrobu zdobných knoflíků, řetízků, spon, apod. Takto zhotovené předměty se dají použít na výrobu náušnic, přívěsků nebo broží.  

Kritéria výběru 10 žáků včetně 2 náhradníků:

· žák se přihlásí na mobilitu do 30. 4. 2021 (kritérium bez bodového hodnocení),

· žák 1. - 3. ročníku bez závažnějších zdravotních komplikací (kritérium bez bodového hodnocení),

· oborové umělecké hodnocení (kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů, 1 nejslabší a 5 nejlepší),

· školní docházka a chování (kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů, 1 nejslabší a 5 nejlepší).

Přihláška 2021

Výběr účastníků bude stanoven tříčlennou komisí dle vyhlášených kritérií.

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce směrující k naplňování nastavených cílů Evropského plánu rozvoje partnerských škol.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava