Srdcom tradičné 2021

Projekt partnerské školy Súkromná škola uměleckého priemyslu v Hodruši–Hámre, ve kterém je škola AVE ART partnerem.

Názov projektu "Srdcom tradičné" vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu je spoločne so školu AveArt Ostrava podporiť medzinárodnú-živú spoluprácu medzi inštitúciami. Uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove študentov v odbornej oblasti umeleckých odborov. Dĺžka trvania projektu je stanovená na jeden rok s cieľom navzájom si odovzdať odborné zručnosti a kompetencie vo vybraných umeleckých technikách. V rámci prvého výmenného študijného pobytu študenti absolvujú vzdelávanie v oblasti tradičných postupov výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou. Druhá mobilita je zameraná na vzdelávanie a získavanie skúseností v odbore cizelovanie - jemné ručné umelecké spracovanie kovu. Cizelovanie je technika spracovania kovu, pri ktorej je kov zdobený alebo tvarovaný použitím špeciálnych nástrojov - cizelárskych čakanov a cizelárskeho kladivka. Projekt bude zavŕšený spoločnou výstavou prác vytvorených počas projektu s názov Srdcom tradičné.

Krátkodobá odborná mobilita je určena 10 žákům a odborným pedagogům, kteří budou získávat znalosti a dovednosti z umělecké techniky cízelování II. Délka mobility bude 12 dní a její realizace je naplánována na červen 2021 a to od 14. do 25. 6. 2021. 

Vybraní žáci na mezinárodní mobilitu v rámci projektu „Srdcom tradičné “ školního roku 2020/2021 

Číslo

Příjmení

Jméno

Obor

1.

Dušková

Emma

Grafický design

2.

Kubalová

Monika

Grafický design

3.

Juřicová

Kateřina

Grafický design

4.

Baščáková

Viktoria

Grafický design

5.

Tomáš

Šimon

Umělecké kovářství

6.

Austová

Daniela

Design interiérů

7.

Chovancová

Tereza

Průmyslový design

8.

Řehák

Patrik

Umělecké kovářství

9.

Pawlowski

Dominik

Průmyslový design

10.

Klimszová

Emilia

Grafický design

Náhradník

Babulják

Andrej

Průmyslový design

 

Informační schůzka proběhne dne 26. 5. 2021 od 14.00 do 16.30 hod v učebně Jazyka anglického.

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce směrující k naplňování nastavených cílů Evropského plánu rozvoje partnerských škol.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava