Srdcom tradičné 2021

Projekt partnerské školy Súkromná škola uměleckého priemyslu v Hodruši–Hámre, ve kterém je škola AVE ART partnerem.

Názov projektu "Srdcom tradičné" vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu je spoločne so školu AveArt Ostrava podporiť medzinárodnú-živú spoluprácu medzi inštitúciami. Uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove študentov v odbornej oblasti umeleckých odborov. Dĺžka trvania projektu je stanovená na jeden rok s cieľom navzájom si odovzdať odborné zručnosti a kompetencie vo vybraných umeleckých technikách. V rámci prvého výmenného študijného pobytu študenti absolvujú vzdelávanie v oblasti tradičných postupov výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou. Druhá mobilita je zameraná na vzdelávanie a získavanie skúseností v odbore cizelovanie - jemné ručné umelecké spracovanie kovu. Cizelovanie je technika spracovania kovu, pri ktorej je kov zdobený alebo tvarovaný použitím špeciálnych nástrojov - cizelárskych čakanov a cizelárskeho kladivka. Projekt bude zavŕšený spoločnou výstavou prác vytvorených počas projektu s názov Srdcom tradičné.

Krátkodobá odborná mobilita je určena pro 11 žáků a odborné pedagogy, kteří se budou získávat znalostí a dovedností z umělecké techniky cízelování II. Délka mobility bude 12 dní a její realizace je naplánována na červen 2021. 

Kritéria výběru 11 žáků včetně 2 náhradníků:

· žák se přihlásí na mobilitu do 31. 3. 2021 (kritérium bez bodového hodnocení),

· žák 1. - 2. ročníku bez závažnějších zdravotních komplikací (kritérium bez bodového hodnocení),

· oborové umělecké hodnocení (kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů, 1 nejslabší a 5 nejlepší),

· školní docházka a chování (kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů, 1 nejslabší a 5 nejlepší).

Přihláška 2021

Výběr účastníků bude stanoven tříčlennou komisí dle vyhlášených kritérií.

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce směrující k naplňování nastavených cílů Evropského plánu rozvoje partnerských škol.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava